Avis de marché

Renovácia sanitárnych priestorov a šatní, zachytávanie dažďovej vody pre budovu Justus Lipsius Generálneho sekretariátu Rady Európskej únie v Bruseli

Services
Date publication
27-04-2020
Date limite
22-05-2020 16:00
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure restreinte
Pouvoirs adjudicateurs
Rada Európskej únie, secrétariat général | 1048 Bruxelles, BE | Institution/agence européenne ou organisation internationale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45111100 - Travaux de démolition
45232454 - Travaux de construction de bassins d'eaux pluviales
45232460 - Travaux d'installations sanitaires
45311200 - Travaux d'installations électriques
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment
50700000 - Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments
Contenu bref
Táto zákazka sa týka úplnej renovácie sanitárnych priestorov a šatní v budove Justus Lipsius Generálneho sekretariátu Rady Európskej únie v Bruseli vrátane ich technického vybavenia a inštalácie nádrží na zachytávanie dažďovej vody.
Description
Description
Predmetom tejto zákazky sú všeobecné a dokončovacie práce, dodávka a inštalácia zariadení a príslušenstva (vrátane inštalácie nádrží na zachytávanie dažďovej vody) a špeciálnej techniky (elektrina, HVAC systémy a sanitárne zariadenia) v súvislosti s úplnou renováciou sanitárnych priestorov a šatní v budove Justus Lipsius Generálneho sekretariátu Rady Európskej únie v Bruseli.
Durée
60 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45111100 - Travaux de démolition
45232454 - Travaux de construction de bassins d'eaux pluviales
45232460 - Travaux d'installations sanitaires
45311200 - Travaux d'installations électriques
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment
Codes de région (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Critères d'attribution
Prix: 100
truck tower-crane sharing