Avis de marché

Renovering av sanitetsinstallationer och omklädningsrum/uppsamling av regnvatten i Justus Lipsius-byggnaden tillhörande generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd i Bryssel

Services
Date publication
27-04-2020
Date limite
22-05-2020 16:00
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure restreinte
Pouvoirs adjudicateurs
Europeiska unionens råd, secrétariat général | 1048 Bruxelles, BE | Institution/agence européenne ou organisation internationale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45111100 - Travaux de démolition
45232454 - Travaux de construction de bassins d'eaux pluviales
45232460 - Travaux d'installations sanitaires
45311200 - Travaux d'installations électriques
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment
50700000 - Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments
Contenu bref
Denna upphandling avser totalrenovering av sanitetsutrymmen och omklädningsrum i Justus Lipsius-byggnaden tillhörande generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd, inbegripet teknisk utrustning och installation av tankar för uppsamling av regnvatten.
Description
Description
Denna upphandling avser allmänna arbeten och slutbehandlingsarbeten, tillhandahållande och installation av utrustning och tillbehör (inbegripet installation av tankar för uppsamling av regnvatten) och särskilda tekniker (elektricitet, värme, ventilation och luftkonditionering samt sanitära installationer) med anknytning till totalrenoveringen av sanitetsutrymmen och omklädningsrum i Justus Lipsius-byggnaden tillhörande generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd i Bryssel.
Durée
60 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45111100 - Travaux de démolition
45232454 - Travaux de construction de bassins d'eaux pluviales
45232460 - Travaux d'installations sanitaires
45311200 - Travaux d'installations électriques
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment
Codes de région (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Critères d'attribution
Prix: 100
truck tower-crane sharing