Avis de marché

Uitbreiding TNW Nursing-tehuis 90 + 18 bedden perceel sanitair

Travaux
Date publication
03-03-2015
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Vzw Stijn | 3900 Overpelt, BE
Codes sujets (CPV)
45332000 - Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation
Contenu bref
De uit te voeren werken betreffen: Uitbreiding TNW Nursingtehuis met 90+18 bedden voor Dienstencentrum St.- Oda te Overpelt.
Deze opdracht omvat 1 perceel, te weten: Perceel 5 Sanitaire installatie
De opdracht omvat het leveren, plaatsen en indienststellen van de centrale verwarming en ventilatieinstallatie in de nieuwbouw TNW nursingtehuis met 90 +18 bedden. Het project omvat drie onafhankelijke blokken type A (2x9 eenheden) en twee onafhankelijke blokken type B (3x6 eenheden) en één bijkomende blok C (2x9 eenheden).
Elke blok wordt voorzien van o.a.:
- een aansluiting voor alle sanitaire toestellen
- brandhaspels
- een gescheiden afvoerstelsel (regenwater en vuil water
De installatie wordt volledig afgewerkt, gekeurd en in dienstgesteld volgens de wensen van de ontwerpers en opdrachtgever.
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
zie bestek
Au minimum
zie bestek

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
zie bestek
Au minimum
zie bestek
Vereiste erkenning: D16 (Sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties met individuele toestellen) , Klasse 3
truck tower-crane sharing