Avis de marché

Uitbreiding van het vrijetijdscentrum "De Kimpel". Fase 2: herinrichting van de voormalige bibliotheek en foyer. Lot 3: elektriciteit

Travaux
Date publication
23-03-2015
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Stad Bilzen | 3740 Bilzen, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45311000 - Travaux de câblage et d'installations électriques
Contenu bref
elektriciteitswerken
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Enkel de erkenning P1 klasse 1 is van toepassing
Au minimum
Vereiste erkenning: P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t) , Klasse 1
P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t) , Klasse 1
truck tower-crane sharing