Avis de marché - secteurs spéciaux

57/53/3/12/029 L.50 Km. 24.851 te Denderleeuw - vervangen en vernieuwen van de bestaande Kemelbrug

Travaux
Date publication
17-03-2015
Date limite
29-04-2015 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Infrabel - Asset Management Area North-West | 9000 Gent, BE | Secteurs spéciaux | Services de chemin de fer
Codes sujets (CPV)
45221110 - Travaux de construction de ponts
45221115 - Travaux de construction de ponts en acier
Contenu bref
L.50 Km. 24.851 te Denderleeuw-vervangen en vernieuwen van de bestaande Kemelbrug: de werken bestaan uit :vrijmaken van de terreinen; inrichten van de bouwplaats en nadien in hun oorspronkelijke
staat herstellen; afbraak bestaande brug; grondwerken (af- en uitgravingen, ophogingen); aanleg van rioleringen, grachten, draineringen;beschoeiingswerken; paalfunderingen; uitvoering van betonnen landhoofden en pijlers; constructie van de stalen bovenbouw in het atelier; samenstelling van alle brugdelen op de werf; prefab en ter plaatse gestort beton op de stalen bovenbouw; waterdichte rok en gietasfalt; oplegtoestellen en brugdekvoegen; plaatsen van leuningen; wegeniswerken en groenaanleg;signalisatie.
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Een RSZ-attest overeenkomstig art.67 van het KB plaatsing van 16.07.2012 en een geldig fiscaal attest in het kader van overheidsopdrachten overeenkomstig art.68 van het KB plaatsing van 16.07.2012, afgeleverd door de Algemene Administratie Inning en Invorderingen, NOGA-Toren A, 17e verdieping, Koning Albert II-laan 33 bus 43 te 1030 Schaarbeek tel. 02/575 80 80, e-mail: [email protected], max.15 dagen voor de uiterste datum van indiening van de offertes.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Klasse 7 of hoger, Categorie: E
truck tower-crane sharing