Avis de marché

Buitengewoon onderhoud aan wegen - dienstjaar 2015

Travaux
Date publication
24-03-2015
Date limite
30-04-2015 09:30
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Aalter | 9880 Aalter, BE | Autorité régionale ou locale
Codes sujets (CPV)
45233141 - Travaux d'entretien routier
Contenu bref
Buitengewoon onderhoud aan wegen - dienstjaar 2015
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: In toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver de jaarrekening niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

Compétences techniques et professionnelles

Au minimum
Klasse: 3, Categorie: C5
truck tower-crane sharing