Rectificatif

Nieuwbouw klaslokalen, refter, turnzaal. LOT 4: EERSTE UITRUSTING

Travaux
Date publication
17-03-2020
Pouvoirs adjudicateurs
Katholiek Onderwijs Deurne | 2100 Deurne, BE | Éducation | Hans Peeters
Codes sujets (CPV)
45420000 - Travaux de menuiserie et de charpenterie
Contenu bref
Plaatsen van kastgehelen en afkastingen.
Informations complémentaires
Volgende documenten werden toegevoegd:
1. Detail T4.1c
2. Detail T4.1d
3. Omschrijving art. 57.13
4. Inschrijvingsformulier met toevoeging art. 57.13
==> OPGELET: dit inschrijvingsformulier vervangt alle voorgaande versies.
truck tower-crane sharing