Avis de marché

FLU19W130 Kleine Netuitbreidingen Rioleringen in Limburg

Travaux
Date publication
16-04-2020
Date limite
21-05-2020 10:10
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Fluvius System Operator cvba (Klassieke Sectoren) | 9090 MELLE, BE
Codes sujets (CPV)
45232400 - Travaux de construction d'égouts
45232411 - Travaux de construction de canalisations d'eaux usées
45232440 - Travaux de construction de conduites d'eaux d'égouts
45233120 - Travaux de construction de routes
Contenu bref
De opdracht behelst vooral:
- De aanleg van een riolering.
- Wegherstellingswerken
- sleuf <2,5m diepte
- overwegend in zachte berm
- deelprojecten tot ongeveer 150 meter lang
- +/- 15 deelprojecten per perceel
Description lots

Lot 1: Limburg Noord-Oost

Description
De opdracht behelst vooral:
- De aanleg van een riolering.
- Wegherstellingswerken
- sleuf <2,5m diepte
- overwegend in zachte berm
- deelprojecten tot ongeveer 150 meter lang
- +/- 15 deelprojecten per perceel
Durée
36 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45232411 - Travaux de construction de canalisations d'eaux usées
45232440 - Travaux de construction de conduites d'eaux d'égouts
45233120 - Travaux de construction de routes
Codes de région (NUTS)
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Critères d'attribution
Prix: 100

Lot 2: Limburg Zuid

Description
De opdracht behelst vooral:
- De aanleg van een riolering.
- Wegherstellingswerken
- sleuf <2,5m diepte
- overwegend in zachte berm
- deelprojecten tot ongeveer 150 meter lang
- +/- 15 deelprojecten per perceel
Durée
36 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45232411 - Travaux de construction de canalisations d'eaux usées
45232440 - Travaux de construction de conduites d'eaux d'égouts
45233120 - Travaux de construction de routes
Codes de région (NUTS)
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Critères d'attribution
Prix: 100

Lot 3: Limburg West

Description
De opdracht behelst vooral:
- De aanleg van een riolering.
- Wegherstellingswerken
- sleuf <2,5m diepte
- overwegend in zachte berm
- deelprojecten tot ongeveer 150 meter lang
- +/- 15 deelprojecten per perceel
Durée
36 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45232411 - Travaux de construction de canalisations d'eaux usées
45232440 - Travaux de construction de conduites d'eaux d'égouts
45233120 - Travaux de construction de routes
Codes de région (NUTS)
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Au minimum
Wat de technische bekwaamheid betreft acht de aanbestedende overheid de voorwaarden
vastgesteld door of krachtens de wet van 20 maart 1991 als voldoende, meer bepaald deze voor werken, erkenning: categorie C klasse 3.
De vereiste erkenningsklasse is afhankelijk van het inschrijvingsbedrag (geraamd jaarbedrag).
truck tower-crane sharing