Avis de marché

renoveren van het Poederlokaal met gang en laboruimte

Travaux
Date publication
30-03-2015
Date limite
20-04-2015 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Autre
Pouvoirs adjudicateurs
Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO) | 9820 Merelbeke, BE | Autorité régionale ou locale
Codes sujets (CPV)
45262700 - Travaux de transformation de bâtiments
45421153 - Installation de meubles encastrés
45432100 - Travaux de pose de revêtements de sols
45442110 - Travaux de peinture de bâtiments
Contenu bref
renoveren van het Poederlokaal met gang en laboruimte
Description lots

Lot 1

Description
afbraak- en ruwbouwwerken (aanpassingswerken)
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45262700 - Travaux de transformation de bâtiments
Critères d'attribution
Qualité: prijs - 60
Qualité: kwaliteit & functionele kenmerken - 40

Lot 2

Description
afbreken van labo-trekkasten waarin vaste asbestcement-platen verwerkt zijn
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45262700 - Travaux de transformation de bâtiments
Critères d'attribution
Qualité: prijs - 60
Qualité: kwaliteit & functionele kenmerken - 40

Lot 3

Description
vloeren
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45432100 - Travaux de pose de revêtements de sols
Critères d'attribution
Qualité: prijs - 60
Qualité: kwaliteit & functionele kenmerken - 40

Lot 4

Description
plafond- en schilderwerken
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45442110 - Travaux de peinture de bâtiments
Critères d'attribution
Qualité: prijs - 60
Qualité: kwaliteit & functionele kenmerken - 40

Lot 5

Description
labomeubilair en uitrusting
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45421153 - Installation de meubles encastrés
Critères d'attribution
Qualité: prijs - 60
Qualité: kwaliteit & functionele kenmerken - 40
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Recent RSZ attest. Voor inschrijvers van de Belgische nationaliteit wordt dit attest rechtstreeks opgevraagd door de aanbestedende overheid. De inschrijver van vreemde nationaliteit moet bij de inschrijving een attest voegen, uitgereikt door de bevoegde overheid in zijn land, waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
truck tower-crane sharing