Avis de marché

Verbouwen en uitbreiden van een gebouw voor dienstverlening - technieken

Travaux
Date publication
28-04-2020
Date limite
08-06-2020 14:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
vzw Victor | 8800 Roeselare, BE | Filip Cappelle
Codes sujets (CPV)
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment
45310000 - Travaux d'équipement électrique
45330000 - Travaux de plomberie
Contenu bref
Technieken, opgesplitst in twee percelen: HVAC-S en elektriciteit.
Er kan gekozen worden om slechts voor 1 perceel offerte in te dienen of voor beide percelen offerte in te dienen.
Description lots

Lot 1: Elektriciteit

Description
Perceel 1 - elektriciteit (in zowel deel nieuwbouw als renovatie)
Durée
120 jours
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45310000 - Travaux d'équipement électrique
Codes de région (NUTS)
BE256 - Arr. Roeselare
Critères d'attribution
Prix: 100

Lot 2: HVAC-S

Description
Perceel 2 - HVAC-S (in zowel deel nieuwbouw als renovatie)
Durée
120 jours
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45330000 - Travaux de plomberie
Codes de région (NUTS)
BE256 - Arr. Roeselare
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions d'exécution

Capacité économique et financière

Zie administratieve bepalingen
truck tower-crane sharing