Avis de préinformation

ANPR-opdrachtencentrale : leveren, plaatsen en onderhoud van ANPR-installaties, al dan niet met trajectcontrolefunctionaliteit.

Fournitures
Date de l'avis
01-03-2021
Date publication
30-09-2020
Accord-cadre
non
Pouvoirs adjudicateurs
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent | 9000 Gent, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
32234000 - Caméras de télévision en circuit fermé
34971000 - Caméras de contrôle de la vitesse
45314300 - Installation d'infrastructures de câblage
45314310 - Installation de câblage
45316210 - Installation de matériel de contrôle du trafic routier
50330000 - Services d'entretien de matériel de télécommunications
50410000 - Services de réparation et d'entretien d'appareils de mesure, d'essai et de contrôle
Contenu bref
Deze opdracht heeft als voorwerp het leveren en plaatsen van ANPR-installaties, voornamelijk langs A-wegen, N-wegen en het onderliggende wegennet, en het onderhouden van bestaande en nieuwe ANPR-installaties.
Alle ANPR-installaties moeten aan het AMS (ANPR Management System) van de federale politie gekoppeld worden en moeten deze afgestemd worden op de koppelvlakken van het AMS. Het AMS waarborgt ondermeer de trajectcontrole-, sluipverkeer- en vrachtwagen-functionaliteiten.
Description
Description
De afdeling Verkeer, Wegsystemen en Telematica (VWT) van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) beheert bestaande en bouwt nieuwe ANPR installaties die aangewend worden voor trajectcontrole.
Doel van deze opdracht is nieuwe ANPR installaties leveren, plaatsen en onderhoudenen deze te koppelen aan de bestaande server infrastructuur van de Federale Politie (AMS).
• Alle prestaties en leveringen nodig voor het onderhouden en in volmaakte staat van werking houden van de installaties en de bijhorende infrastructuur
• Alle prestaties en leveringen nodig voor het vernieuwen, uitbreiden en aanpassen van de bestaande installaties
• uitbreidingen, onderhouden en herstellingen met voldoening en volgens de regels van de kunst te kunnen volbrengen
• Alle prestaties nodig voor het bekomen van de nodige vergunningen, toelatingen,...
De bestaande ANPR-installaties worden momenteel onderhouden via 2 onderhoudscontracten: MDM/12D06 en 2017-R3-043. Na afloop van deze contracten is het de bedoeling de bestaande installaties via het onderhavig contract te onderhouden. De nieuwe installaties worden onmiddellijk na realisatie opgenomen in het onderhavige contract voor het onderhoud.
Codes sujets supplémentaires (CPV)
32234000 - Caméras de télévision en circuit fermé
34971000 - Caméras de contrôle de la vitesse
45314300 - Installation d'infrastructures de câblage
45314310 - Installation de câblage
45316210 - Installation de matériel de contrôle du trafic routier
50330000 - Services d'entretien de matériel de télécommunications
50410000 - Services de réparation et d'entretien d'appareils de mesure, d'essai et de contrôle
Codes de région (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
truck tower-crane sharing