Avis de préinformation

TV3V 3179 R31 Oostende Elisabethlaan/ N33 Torhoutsesteenweg, ondertunneling kruispunt

Travaux
Date publication
03-03-2015
Accord-cadre
non
Pouvoirs adjudicateurs
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen | 8200 8200 Brugge, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45221000 - Travaux de construction de ponts et de tunnels, de puits et de passages souterrains
Contenu bref
TV3V 3179 R31 Oostende Elisabethlaan / N33 Torhoutsesteenweg, ondertunneling kruispunt:
- aanleg tunnel in opensleuf (lengte gesloten tunneldeel ca. 300m, lengte beide aanloophellingen samen ca. 300m);
- aanleg nieuwe collector RWA en volledig gescheiden rioleringsstelsel;
- aanleg bovengronds gedeelte:
-kruispunt R31-N33;
- huidige R31 tussen Serringenlaan en Eendrachtstraat;
- plein- / parkaanleg rondom Sint-Janskerk
truck tower-crane sharing