Avis de marché

ROOSDAAL: Aanleg publieke ruimte voor het project 'Derrevoortstraat'

Travaux
Date publication
23-07-2018
Date limite
04-09-2018 14:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen - dienst Infrastructuur | 1000 Brussel, BE | Agence/office régional(e) ou local(e) | Logement et équipements collectifs | Harlinde Dewulf
Codes sujets (CPV)
45233120 - Travaux de construction de routes
Contenu bref
De opdracht omvat hoofdzakelijk:
- het uitvoeren van de nodige afbraak- en uitbraak werken
- het uitvoeren van het nodige grondverzet
- het aanleggen van een gescheiden riolering en bijhorende constructies
- het plaatsen van geprefabriceerde en ter plaatse vervaardigde kantstroken/greppels/boordstenen
- het aanleggen van een verharding bestaande uit betonstraatstenen, grasbetondallen, asfaltverharding en cementbetonverharding
- het plaatsen van straatmeubilair
- het uitvoeren van beplantingswerken en het onderhoud gedurende de waarborgperiode
Description
Description
Roosdaal: Aanleg publieke ruimte voor het project 'Derrevoortstraat'
Durée
70 jours
Codes de région (NUTS)
BE24 - Prov. Vlaams-Brabant
truck tower-crane sharing