Avis de marché

Asfalteringswerken in diverse straten

Travaux
Date publication
31-03-2015
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeente Wetteren | 9230 Wetteren, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45233222 - Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées
Contenu bref
Asfalteringswerken in diverse straten
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
* Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.
* Een lijst van de voornaamste gelijkaardige werken uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar, en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering.
Au minimum
Vereiste erkenning: C5 (Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen) , Klasse 2
truck tower-crane sharing