Concession de travaux publics

TV/2014/180 - Parking Ijzerplein

Travaux
Date publication
12-03-2015
Pouvoirs adjudicateurs
Stad Brussel - Departement Wegeniswerken | 1000 Brussel, BE | Autorité régionale ou locale
Codes sujets (CPV)
45223310 - Travaux de construction de parkings souterrains
Contenu bref
Concessie voor openbare werken voor het ontwerp, de bouw, het beheer en de exploitatie van een ondergrondse parking gelegen IJzerplein (1000 Brussel).
truck tower-crane sharing