Avis de préinformation

Structureel onderhoud Noorderlaan N-180 en herstellingen in gietasfalt

Travaux
Date de l'avis
17-09-2018
Date publication
24-07-2018
Accord-cadre
non
Pouvoirs adjudicateurs
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen | 2018 Antwerpen, BE | Autorité régionale ou locale | Mohammed Al Bouzidi
Codes sujets (CPV)
45233100 - Travaux de construction d'autoroutes, de routes
45233120 - Travaux de construction de routes
45233142 - Travaux de réparation de routes
45233221 - Travaux de marquage routier
45233222 - Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées
45233294 - Installation de signalisation routière
45233300 - Travaux de fondation d'autoroutes, de routes, de rues et de chemins piétonniers
45236000 - Travaux de nivelage
Contenu bref
Vernieuwing van de volledige opbouw op de Nooderlaan (N180) in Antwerpen van kmpt. 7.60 tot kmpt 7.0 en lokale asfaltherstellingen in gietasfalt op de N180 tussen kmpt. 4.0 en 14.0
Description
Description
Vernieuwing van de volledige opbouw op de Nooderlaan (N180) in Antwerpen van kmpt. 7.60 tot kmpt 7.0 en lokale asfaltherstellingen in gietasfalt op de N180 tussen kmpt. 4.0 en 14.0
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45233100 - Travaux de construction d'autoroutes, de routes
45233142 - Travaux de réparation de routes
45233221 - Travaux de marquage routier
45233222 - Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées
45233294 - Installation de signalisation routière
45233300 - Travaux de fondation d'autoroutes, de routes, de rues et de chemins piétonniers
45236000 - Travaux de nivelage
Codes de région (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
truck tower-crane sharing