Avis de marché

De Warande: bouwen van overnachtingsaccommodatie - algemene aanneming

Travaux
Date publication
26-07-2018
Date limite
17-09-2018 09:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
stad Kortrijk | 8500 Kortrijk, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | Mevrouw Saskia Bonte
Codes sujets (CPV)
45212410 - Travaux de construction de bâtiments destinés à l'hébergement
45223220 - Travaux de gros œuvre
Contenu bref
De vzw 'De Warande' is een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van de Stad Kortrijk en is belast met volgende stedelijke opdrachten.
- het beheer van een openbaar speeldomein
- het ontwikkelen van expertise rond vrije tijd voor kinderen en jongeren
- het organiseren van speelpleinwerking
- de exploitatie van een low-budget verblijfsaccommodatie
- de ondersteuning van het lokaal verenigingsleven
Doelstelling van huidig project is een nieuw up-to-date gebouw voorzien, zodat verblijvende groepen opnieuw op een goede manier kunnen ontvangen worden.
Het gebouw bestaat uit 2 delen onder een ruimte luifel.
Het ene gebouw bevat de toekomstige overnachtingsruimtes, met bijhorend sanitair en polyvalente ruimtes.
Het tweede gebouw bevat de beheersfuncties met een onthaal, burelen en personeelsruimtes, sanitairen en de refters.
Deze opdracht is een algemene aanneming en omvat
- grondwerken, rioleringswerken, ruwbouwwerken, houtskeletbouw, houten buitenschrijnwerken, dakwerken, houten binnenschrijnwerken, binnenafwerking, buitenverharding,
- HVAC leidingen, kraanwerk, pompen en circulatoren, verwarmingselementen, luchtbehandelingsgroepen, extractoren, luchtkanalen, tussengeschakelde eenheden en eindeenheden, automatische regeling, elektrische uitrusting, warmtemeter, brandbeveilighing, schilderingen, thermische isolatie
- Sanitair toestellen, leidingen, kranen en kleppen, sanitair warmwatervoorziening, gasinstallatie, verwarming, brandbestrijdingsmiddellen, luchtgroepen en kanalen voor ventilatie.
- Verdeelborden, voedingskabels en verdeelleidingen, bedieningsapparatuur, kabelgangen, KNX gebouwbeheerssysteem, datanetwerkvoorzieningen, branddetectie en alarmsysteem, veiligheidsverlichting en andere verlilchtingstoestellen
Description
Description
De vzw 'De Warande' is een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van de Stad Kortrijk en is belast met volgende stedelijke opdrachten.
- het beheer van een openbaar speeldomein
- het ontwikkelen van expertise rond vrije tijd voor kinderen en jongeren
- het organiseren van speelpleinwerking
- de exploitatie van een low-budget verblijfsaccommodatie
- de ondersteuning van het lokaal verenigingsleven
Doelstelling van huidig project is een nieuw up-to-date gebouw voorzien, zodat verblijvende groepen opnieuw op een goede manier kunnen ontvangen worden.
Het gebouw bestaat uit 2 delen onder een ruimte luifel.
Het ene gebouw bevat de toekomstige overnachtingsruimtes, met bijhorend sanitair en polyvalente ruimtes.
Het tweede gebouw bevat de beheersfuncties met een onthaal, burelen en personeelsruimtes, sanitairen en de refters.
Deze opdracht is een algemene aanneming en omvat
- grondwerken, rioleringswerken, ruwbouwwerken, houtskeletbouw, houten buitenschrijnwerken, dakwerken, houten binnenschrijnwerken, binnenafwerking, buitenverharding,
- HVAC leidingen, kraanwerk, pompen en circulatoren, verwarmingselementen, luchtbehandelingsgroepen, extractoren, luchtkanalen, tussengeschakelde eenheden en eindeenheden, automatische regeling, elektrische uitrusting, warmtemeter, brandbeveilighing, schilderingen, thermische isolatie
- Sanitair toestellen, leidingen, kranen en kleppen, sanitair warmwatervoorziening, gasinstallatie, verwarming, brandbestrijdingsmiddellen, luchtgroepen en kanalen voor ventilatie.
- Verdeelborden, voedingskabels en verdeelleidingen, bedieningsapparatuur, kabelgangen, KNX gebouwbeheerssysteem, datanetwerkvoorzieningen, branddetectie en alarmsysteem, veiligheidsverlichting en andere verlilchtingstoestellen
Durée
355 jours
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45223220 - Travaux de gros œuvre
Codes de région (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Bewijs van verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid
Au minimum
1. idem

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Bewijs van nuttige beroepservaring van de aangestelde werfleider aan de hand van een CV
2. Bewijs van goede uitvoering, coördinatie en opvolging voor 3 verschillende werven met gelijkaardige complexiteit en omvang
Au minimum
1. idem
2. idem
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 5
truck tower-crane sharing