Avis de marché

Raamovereenkomst voor hermarkeren wegmarkeringen

Travaux
Date publication
28-04-2020
Date limite
02-06-2020 10:00
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeente Schoten | 2900 Schoten, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | De heer Glenn Duthoy
Codes sujets (CPV)
45233221 - Travaux de marquage routier
Contenu bref
Raamovereenkomst voor hermarkeren wegmarkeringen
Description
Description
Raamovereenkomst voor hermarkeren wegmarkeringen
Durée
48 mois
Codes de région (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Het electronisch nazicht voor onderzoek naar de uitsluitingsgronden gebeurt door de aanbestedende overheid via de toepassing Telemarc.
2. Voor buitenlandse inschrijvers, geldt het voorgaande niet. Telemarc bevat immers enkel de gegevens van Belgische inschrijvers. Een Belgische aanbestedende overheid zal niet of uiterst zelden toegan
3. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 vanhet KB van 18 april 2017.
4. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
5. electronisch nazicht voor onderzoek uitsluitingsgronden
Au minimum
5. electronisch nazicht voor onderzoek uitsluitingsgronden

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Niet van toepassing.
Au minimum
1. Niet van toepassing.
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 1
truck tower-crane sharing