Avis de marché

Leveren, aanbrengen en onderhouden wegmarkeringen in het district Kortrijk autosnelwegen

Travaux
Date publication
27-04-2020
Date limite
02-06-2020 15:00
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen | 8200 8200 Brugge, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | ing. Ilse Dewicke
Codes sujets (CPV)
45233221 - Travaux de marquage routier
Contenu bref
Deze opdracht heeft tot voorwerp de wegmarkeringen te realiseren (leveren en aanbrengen) en ze in goede staat te houden (onderhouden) op de hoofdwegen, primaire, secundaire en lokale wegen gedurende de looptijd van de opdracht in de provincie West-Vlaanderen:
- A14 vak grens met Oost-Vlaanderen – grens met Frankrijk
- A17 vak Lichtervelde – grens met Wallonië
- R8 incl N395a/b/e
- A19
m.i.v. de aansluitingscomplexen
Description
Description
zie bestek
Durée
12 mois
Codes de région (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Critères d'attribution
Prix: 100
truck tower-crane sharing