Avis de marché

Bouwen van een nieuwe kleuterschool ‘De Bever’ en een wijkafdeling Academie Deurne (DKO), Van Duyststraat 246-248 te 2100 Deurne

Travaux
Date publication
02-04-2020
Date limite
24-06-2020 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
AG VESPA | 2018 Antwerpen, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | Silvia Mertens
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
45214100 - Travaux de construction de jardins d'enfants
45214200 - Travaux de construction de bâtiments scolaires
Contenu bref
Het bouwprogramma omvat een volwaardige dubbele kleuterstroom, een wijkafdeling van
de Academie Deurne, een samentuin met het naastgelegen dienstencentrum en een ontwerp voor een buitenruimte die (gedeeltelijk) opengesteld kan worden voor de buurt.
Description
Description
Bouwen van een nieuwe kleuterschool ‘De Bever’ en een wijkafdeling Academie Deurne (DKO), een samentuin met het naastgelegen dienstencentrum en een ontwerp voor een buitenrumte die (gedeeltelijk) opengesteld kan worden voor de buurt.
De huidige schoolinfrastructuur op het terrein is te klein en voldoet niet meer aan de huidige comfortseisen. Het bestaande schoolgebouw wordt gesloopt en vervangen door een nieuwbouw.
De nieuwe infrastructuur wordt meervoudig gebruikt. Na de schooluren, in het weekend, en tijdens schoolvakanties zal een deel van de infrastructuur kunnen gebruikt worden door sportverenigingen, vakantieopvang, buurtverenigingen, en andere externen.
De bouwsite is gelegen in de Van Duystraat, nabij het sportpaleis, de Bisschoppenhoflaan en de Antwerpse Ring. Naast de school bevinden zich aan de ene zijde serviceflats en een dienstencentrum voor senioren en aan de andere zijde een buurtpleintje.
De school is gelegen in een multi-culturele woonwijk die de nodige aandacht vraagt voor sociale ontwikkeling. Door het breed openstellen van de school naar de buurt kan het schoolgebouw als katalysator werken om betrokkenheid van de buurt te creëren en het schoolgaan te stimuleren.
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45214100 - Travaux de construction de jardins d'enfants
45214200 - Travaux de construction de bâtiments scolaires
Codes de région (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Critères d'attribution
Prix: 100
truck tower-crane sharing