Avis de marché

Dakrenovatie kapel O.L.V van Zeven Weeën

Travaux
Date publication
30-04-2020
Date limite
02-06-2020 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeente Kruibeke | 9150 Kruibeke, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | De heer Jelle Van Bogaert
Codes sujets (CPV)
45261100 - Travaux de charpente
45261900 - Réparation et entretien de toiture
Contenu bref
Dakrenovatie kapel O.L.V van Zeven Weeën
Description
Description
Dakrenovatie kapel O.L.V van Zeven Weeën
Durée
120 jours
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45261900 - Réparation et entretien de toiture
Codes de région (NUTS)
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Critères d'attribution
Prix: 100
Qualité: Niet gespecifieerd - Niet gespecifieerd
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Au minimum
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.
Au minimum
1. Minstens 3 gelijkaardige referenties
truck tower-crane sharing