Avis de marché

Renovatie C-vleugel Campus Vildersstraat – verdiepingen 2 en 3, buitenschrijnwerk en ventilatie

Travaux
Date publication
07-04-2020
Date limite
08-05-2020 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Hogeschool PXL | 3500 Hasselt, BE | Éducation | Mevrouw Diane Bervoets
Codes sujets (CPV)
45262700 - Travaux de transformation de bâtiments
45331210 - Travaux d'installation de ventilation
Contenu bref
VERBOUWING VERDIEPING 0-2-3-4
CAMPUS VILDERSSTRAAT
VERDIEPING 0
Opfrissen bestaande houten raamgehelen
Nieuwe zigzagplafonds in de gang
Schilderwerken
Vervangen buitenschrijnwerk (ook in de bib) gevel Vildersstraat
Nieuwe verlichting
Nieuwe radiatoren in de gang
Houten bankjes over de nieuwe radiatoren
VERDIEPING 2&3
Verwijderen kasten in klaslokalen
Verwijderen tribunes
Vervangen beschadigde deuren
Herstellen slechte muren
Opfrissen bestaande houten raamgehelen
Nieuwe vinylvloeren
Nieuwe tegelplafonds in klaslokalen
Nieuwe zigzagplafonds in de gang
Schilderwerken
Vervangen buitenschrijnwerk gevel Vildersstraat
Nieuwe verlichting
Aanpassing elektriciteit waar nodig
Nieuwe radiatoren in de gang
Houten bankjes over de nieuwe radiatoren
Luchtbehandeling in de klaslokalen
VERDIEPING 4
Vervangen buitenschrijnwerk gevel Vildersstraat
Description
Description
VERBOUWING VERDIEPING 0-2-3-4
CAMPUS VILDERSSTRAAT
VERDIEPING 0
Opfrissen bestaande houten raamgehelen
Nieuwe zigzagplafonds in de gang
Schilderwerken
Vervangen buitenschrijnwerk (ook in de bib) gevel Vildersstraat
Nieuwe verlichting
Nieuwe radiatoren in de gang
Houten bankjes over de nieuwe radiatoren
VERDIEPING 2&3
Verwijderen kasten in klaslokalen
Verwijderen tribunes
Vervangen beschadigde deuren
Herstellen slechte muren
Opfrissen bestaande houten raamgehelen
Nieuwe vinylvloeren
Nieuwe tegelplafonds in klaslokalen
Nieuwe zigzagplafonds in de gang
Schilderwerken
Vervangen buitenschrijnwerk gevel Vildersstraat
Nieuwe verlichting
Aanpassing elektriciteit waar nodig
Nieuwe radiatoren in de gang
Houten bankjes over de nieuwe radiatoren
Luchtbehandeling in de klaslokalen
VERDIEPING 4
Vervangen buitenschrijnwerk gevel Vildersstraat
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45331210 - Travaux d'installation de ventilation
Codes de région (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
2. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
Au minimum
1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste twee beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
2. -

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Zie vereiste erkenningen.
Au minimum
1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste drie jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 5
D4 (Geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd), Klasse 3
D20 (Metalen schrijnwerk), Klasse 3
D18 (Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning), Klasse 2
P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), Klasse 1
truck tower-crane sharing