Avis de marché

De Haan - Het herinrichten van de N34 Ringlaan - Wenduine Herstel en afwerken van het vak : Manitobahelling tot de Langestraat.

Travaux
Date publication
10-04-2020
Date limite
11-05-2020 10:45
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen | 8200 Brugge, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | ir. Humberto Van Nunen
Codes sujets (CPV)
45232130 - Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales
45232411 - Travaux de construction de canalisations d'eaux usées
45232440 - Travaux de construction de conduites d'eaux d'égouts
45233100 - Travaux de construction d'autoroutes, de routes
45233120 - Travaux de construction de routes
45233128 - Travaux de construction de carrefours giratoires
45233129 - Travaux de construction de routes transversales
45233140 - Travaux routiers
45233320 - Travaux de fondation de routes
Contenu bref
Doel van de aanneming
Herstel en afwerken van uitgevoerde werken op de N34 Ringlaan Wenduine, van ter hoogte van de Manitobahelling tot voor het kruispunt met de Langestraat.
Beschrijving der werken
De opdracht omvat hoofdzakelijk:
- Het voorafgaandelijk opbreken en vernieuwen van riolering onder de te realiseren rotonde
- De aanleg van de rotonde - in doorlopend gewapend beton - ter hoogte van de N34 met de N317 De Smet de Naeyerlaan en de Manitobahelling
- Funderingsverbetering van reeds aangelegde rioleringen
- De inrichting van het wegvak N34 tussen kilometerpunt 16,400 en kilometerpunt 16,700, met inbegrip van alle aanhorigheden
- het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.
Description
Description
Herstel en afwerken van uitgevoerde werken op de N34 Ringlaan Wenduine, van ter hoogte van de Manitobahelling tot voor het kruispunt met de Langestraat.
Beschrijving der werken
De opdracht omvat hoofdzakelijk:
- Het voorafgaandelijk opbreken en vernieuwen van riolering onder de te realiseren rotonde
- De aanleg van de rotonde - in doorlopend gewapend beton - ter hoogte van de N34 met de N317 De Smet de Naeyerlaan en de Manitobahelling
- Funderingsverbetering van reeds aangelegde rioleringen
- De inrichting van het wegvak N34 tussen kilometerpunt 16,400 en kilometerpunt 16,700, met inbegrip van alle aanhorigheden
- het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45232130 - Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales
45232411 - Travaux de construction de canalisations d'eaux usées
45232440 - Travaux de construction de conduites d'eaux d'égouts
45233120 - Travaux de construction de routes
45233128 - Travaux de construction de carrefours giratoires
45233129 - Travaux de construction de routes transversales
45233140 - Travaux routiers
45233320 - Travaux de fondation de routes
Codes de région (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Critères d'attribution
Prix: Offertebedrag - 70
Prix: Plan van aanpak - 30
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
zie bestek 1M3D8J/20/13

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
zie bestek 1M3D8J/20/13
Au minimum
Klasse: Klasse 6 : tot 3.225.000 EUR, Categorie: C
Conditions d'exécution

Capacité économique et financière

zie bestek 1M3D8J/20/13
truck tower-crane sharing