Avis de marché

Ravels - Bremstraat

Travaux
Date publication
28-04-2020
Date limite
15-06-2020 10:30
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
De Noorderkempen cvba | 2330 Merksplas, BE | Logement et équipements collectifs | Mevrouw Eveline Snels
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Contenu bref
Ravels - Bremstraat
Description
Description
Ravels - Bremstraat
Durée
450 jours
Codes de région (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Arbeidsongevallenverzekering
2. Bewijs van verzekering tegen de gevolgen van uw burgerlijke aansprakelijkheid bij ongevallen, die door de uitvoering van de opdracht, aan derden overkomen
Au minimum
1. Bewijs verzekering
2. Bewijs verzekering

Compétences techniques et professionnelles

Au minimum
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 5
truck tower-crane sharing