Avis de marché

Leveren en plaatsen van isolatiematrassen voor installatie-onderdelen van verwarming en sanitair warm water.

Travaux
Date publication
13-03-2015
Date limite
28-05-2015 09:45
Accord-cadre
non
Procédure
Autre
Pouvoirs adjudicateurs
Antwerpen | 2000 Antwerpen, BE
Codes sujets (CPV)
45320000 - Travaux d'isolation
45321000 - Travaux d'isolation thermique
Contenu bref
Leveren en plaatsen van isolatiematrassen voor installatie-onderdelen van verwarming en sanitair warm water.
truck tower-crane sharing