Avis de marché

Weg- en rioleringswerken Maagdendale

Travaux
Date publication
09-03-2015
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Stad Oudenaarde | 9700 Oudenaarde, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45233120 - Travaux de construction de routes
Contenu bref
Weg- en rioleringswerken met onder andere het aanleggen van een DWA en RWA-riolering, plaatsen straatkolken, bestrating rijweg en voetpaden.
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. een lijst van minimum 3 gelijkaardige werken (vooral met aanleg voetpaden/wegenis met kleinschalige natuursteenelementen inbegrepen) uitgevoerd tijdens de laatste 5 jaar en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering. De waarde van elk van deze werken bedraagt minstens 75% van het inschrijvingsbedrag. Uit de omschrijving in de gevraagde lijst moet duidelijk blijken dat het over gelijkaardige werken gaat.
2. een verklaring waarin de technici of de technische diensten vermeld worden die, al dan niet deel uitmakend van de onderneming, ter beschikking zullen staan van de aannemer voor de uitvoering van het werk.
Au minimum
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 2
truck tower-crane sharing