Avis de marché

Groot onderhoud van buurtwegen - dienstjaar 2020

Travaux
Date publication
15-04-2020
Date limite
20-05-2020 09:15
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Stad Oudenaarde | 9700 Oudenaarde, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | De heer Eddy Surmont
Codes sujets (CPV)
45233120 - Travaux de construction de routes
Contenu bref
Groot onderhoud van buurtwegen - dienstjaar 2020
Description
Description
Groot onderhoud van buurtwegen - dienstjaar 2020
Durée
12 mois
Codes de région (NUTS)
BE235 - Arr. Oudenaarde
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Een door een bedrijfsrevisor, financiële instelling of erkende boekhouder afgeleverde verklaring betreffende de omzet tijdens de drie laatste boekjaren.
Au minimum
1. Elk van de laatste drie boekjaren een omzet gerealiseerd hebben die ten minste 250.000 EUR bedraagt. En voldoende kredietwaardigheid en solvabiliteit aantonen.

Compétences techniques et professionnelles

Au minimum
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 2
truck tower-crane sharing