Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - Ionisatie van de luchtgroepen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
07-04-2020
Date limite
30-04-2020 11:30
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
AZ Damiaan | 8400 Oostende, BE | Santé | Mevrouw Inge De Smet
Codes sujets (CPV)
45253600 - Travaux de construction d'installations de déionisation
45331210 - Travaux d'installation de ventilation
Contenu bref
Ionisatie van de luchtgroepen
Description
Description
Ionisatie van de luchtgroepen
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45253600 - Travaux de construction d'installations de déionisation
Codes de région (NUTS)
BE255 - Arr. Oostende
Critères d'attribution
Prix: 40
Qualité: Kwaliteit - 40
Qualité: Projectplanning en plan van aanpak - 20
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. De inschrijver kan 1 referentie voorleggen waar de installatie een bewezen verbetering aantoont in de reductie van schimmels, gisten of KVE.
2. De inschrijver kan aantonen dat ze onderhoudsactiviteiten uitvoeren bij meer dan 3 klanten van gelijkaardige grootte in België of Nederland.
3. De technicus die instaat voor het onderhoud heeft minstens 5 jaar ervaring in het onderhoud van deze installatie.
4. De inschrijver kan aantonen dat hun activiteiten van verkoop, distributie en onderhoud in de luchtbehandeling van bipolaire systemen reeds 5 jaar actief zijn.
5. De personen betrokken bij de opmaak van dit project hebben een anciënniteit die hoger dan 5 jaar is.
Au minimum
1. De installatie van de referentie mag maximaal 5 jaar geleden geplaatst zijn - de factuur van deze installatie dient als bewijs.
De verbetering wordt aangetoond via labo rapporten van staalnames van maximaal 3 jaar oud.
2. Tevredenheidsattesten van minstens 3 referenties die aantonen dat de inschrijver het jaarlijks onderhoud naar behoren uitvoert. De attesten mogen maximaal 1 jaar oud zijn.
3. Dit wordt aangetoond met een attest van tewerkstelling in deze functie en het CV. van deze persoon.
4. Als bewijs dient ofwel de oprichtingsakte van het bedrijf, ofwel een verkoopsattest van minimum 5 jaar geleden.
5. Het CV van de personen die betrokken zijn bij de opmaak van dit project zal hier het bewijs vormen.
truck tower-crane sharing