Procès-verbal d’ouverture des offres

N46 te Zottegem en Oosterzele: Herinrichting Provinciebaan met aanleg gescheiden rioleringsstelsel en structureel onderhoud.

Travaux
Date publication
30-09-2020
Pouvoirs adjudicateurs
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen | Gent, BE | ing. Kristof Wieme
Codes sujets (CPV)
45233000 - Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes
45233162 - Travaux de construction de pistes cyclables
45233221 - Travaux de marquage routier
45233229 - Entretien des accotements
45316200 - Installation de matériel de signalisation
Contenu bref
Het herinrichten van de N46 te Zottegem en Oosterzele tussen de spoorweg te Elene tot ca. kilometerpunt 16,000. Hierbij wordt een gescheiden rioleringsstelsel met buffermaatregelen (wadi’s/ buffergrachten, bufferbekken,…) gerealiseerd en de weg heringericht met volledige heraanleg van de rijweg en kruispunten en aanleg van conforme fietspaden en voetpaden.
Verder wordt structureel onderhoud uitgevoerd op de N46.
Offres

BESIX Infra nv | 2627 Schelle, BE

COLAS CENTRUM nv | 1082 Brussel, BE

nv Norré-Behaegel | 8434 Westende, BE

STADSBADER NV | 8530 Harelbeke, BE

wegenwerken de moor | 9230 wetteren, BE

Willemen infra | 9031 Drongen-Gent, BE | www.willemeninfra.be

truck tower-crane sharing