Avis de préinformation

Mobilidata – iVRI - In dienst stellen, exploiteren en aanpassen van intelligente verkeersregelaars in Vlaanderen - gedeelte RIS en ITSapp - Openbare procedure voor aanneming van diensten.

Services
Date de l'avis
10-06-2020
Date publication
03-04-2020
Accord-cadre
non
Pouvoirs adjudicateurs
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent | 9000 Gent, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45316210 - Installation de matériel de contrôle du trafic routier
72212100 - Services de développement de logiciels spécifiques à l'industrie
Contenu bref
Deze openbare procedure leidt tot een meerjarige raamovereenkomst met meerdere
aannemers voor het in dienst stellen, exploiteren, hosten en aanpassen van het RIS en ITSappgedeelte
(inclusief productie van het benodigde ITF bestand) van intelligente verkeersregelaars in Vlaanderen. Per bestelling van een set van iVRI’s wordt een mini-competitie georganiseerd die resulteert in het toekennen van de opdracht aan één dienstverlener. De RIS en ITSapp worden als dienst afgenomen, geborgd door functionele KPI’s op maat.
Deze opdracht beoogt het gedeelte RIS en ITS-app, en staat in nauwe relatie tot het contract dat de TLC omvat. De ITSapp-leverancier wordt verantwoordelijk voor de integratie van de verschillende componenten van de iVRI.
Description
Description
Zie bijgevoegd document.
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45316210 - Installation de matériel de contrôle du trafic routier
Codes de région (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
truck tower-crane sharing