Avis de marché

B4949 viaduct van Merksem - Vervangen van de waterafvoer onder de middenberm en binnenin koker 4 en het conserveren van de onderplaat in koker 4

Travaux
Date publication
05-03-2015
Date limite
21-04-2015 11:14
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen | 2018 Antwerpen, BE | Agence/office régional(e) ou local(e)
Codes sujets (CPV)
45232130 - Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales
45442120 - Travaux de peinture et de revêtement de protection de structures
Contenu bref
De aanneming heeft tot doel om de bestaande waterafvoer te vervangen door een PE-riolering alsook de verroeste vloerplaat te stralen, te behandelen met een primer en een roestwerende coating aan te brengen.
De aanneming omvat hoofdzakelijk:
 Het vernieuwen van de bestaande waterafvoer
 Het conserveren van een gedeelte van de vloerplaat binnenin koker 4
 Alle leveringen en verrichtingen die nodig zijn voor het uitvoeren van deze werken.
 Alle materialen gebruikt in deze aanneming, worden door de aannemer geleverd, tenzij de contractuele bepalingen het uitdrukkelijk anders bepalen.
 De veiligheidscoördinatie-uitvoering conform het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, maakt geen deel uit van dit contract. Hiervoor is een apart contract afgesloten tussen aanbestedende overheid en veiligheidscoördinator. De inschrijver moet bij zijn inschrijving rekening houden met het veiligheids- en gezondheidsplan – ontwerp, opgemaakt door de aanbestedende overheid.
 Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Au minimum
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing