Avis de marché

renovatie van de stookplaats van de gymhal en de trampolinehal van het Sport Vlaanderen centrum Gent

Travaux
Date publication
23-07-2018
Date limite
11-09-2018 10:30
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Agentschap Sport Vlaanderen | 1000 Brussel, BE | Organisme de droit public | peter standaert
Codes sujets (CPV)
45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Contenu bref
De opdracht bestaat er in om de gymnastiekhal en de trampolinehal in het SV centrum te Gent te voorzien van een eigen stookplaats. Hiertoe wordt een nieuwe gasketel geplaatst, met backup vanuit de centrale stookplaats. De bestaande verwarmingselementen en leidingen worden op de nieuwe stookplaats aangesloten.
Tevens dient de regeling van de luchtgroep voor de trampolinehal vernieuwd te worden.
Description
Description
Deze opdracht bestaat er in om de gymnastiekhal en de trampolinehal in het SV centrum te Gent te voorzien van een eigen stookplaats. Hiertoe wordt een nieuwe gasketel geplaatst, met backup vanuit de centrale stookplaats. De bestaande verwarmingselementen en leidingen worden op de nieuwe stookplaats aangesloten.
Tevens dient de regeling van de luchtgroep voor de trampolinehal vernieuwd te worden.
Dit deel omvat het leveren en plaatsen van de installatie met alle aanverwanten om dit te verwezenlijken.
Durée
40 jours
Codes de région (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
zie bestek

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
zie bestek
Au minimum
Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: D17
truck tower-crane sharing