Rectificatif

Nieuwbouw klaslokalen, refter, turnzaal. LOT 3: Sanitair & HVAC

Travaux
Date publication
23-03-2020
Pouvoirs adjudicateurs
Katholiek Onderwijs Deurne | 2100 Deurne, BE | Éducation | Hans Peeters
Codes sujets (CPV)
45330000 - Travaux de plomberie
Contenu bref
Installatie van sanitair, HVAC in een nieuwbouw.
Changements

Modification d'heure

Section
IV.2.2)
Label
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Ancienne valeur
2020-03-31 00:00
Nouvelle valeur
2020-04-20 00:00

Modification d'heure

Section
IV.2.7)
Label
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Ancienne valeur
2020-03-31 00:00
Nouvelle valeur
2020-04-20 00:00
Informations complémentaires
Omwille van de huidige Corona-crisis zal de termijn voor het indienen van de offertes verlengd worden tot maandag 20/04.
truck tower-crane sharing