Avis de marché

Restauratie, renovatie en herbestemming van het voormalig Museum Smidt van Gelder, Belgiëlei 91 te 2018 Antwerpen

Travaux
Date publication
09-04-2020
Date limite
26-05-2020 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
AG VESPA | 2018 Antwerpen, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | Tine Quintens
Codes sujets (CPV)
45212314 - Travaux de construction de monuments historiques ou de mémoriaux
45212350 - Bâtiments présentant un intérêt historique ou architectural particulier
45454100 - Travaux de réfection
Contenu bref
Restauratie en renovatie van een historisch waardevol beschermd gebouw en bijhorende waardevolle tuin met het oog op een flexibele herbestemming.
Het onderhoud van het pand en de tuin tijdens de waarborgperiode maken deel uit van de opdracht.
Uitgebreidere toelichting over het voorwerp van de opdracht is terug te vinden in de selectieleidraad en de technische bijlagen bij de selectieleidraad. Deze technische bijlagen zijn opvraagbaar bij de contactpersoon van AG VESPA.
Description
Description
Restauratie en renovatie van een historisch waardevol beschermd gebouw en bijhorende waardevolle tuin met het oog op een flexibele herbestemming.
Het onderhoud van het pand en de tuin tijdens de waarborgperiode maken deel uit van de opdracht.
Uitgebreidere toelichting over het voorwerp van de opdracht is terug te vinden in de selectieleidraad en de technische bijlagen bij de selectieleidraad. Deze technische bijlagen zijn opvraagbaar bij de contactpersoon van AG VESPA.
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45212350 - Bâtiments présentant un intérêt historique ou architectural particulier
45454100 - Travaux de réfection
Codes de région (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
truck tower-crane sharing