Avis de marché

Bestek voor vernieuwing van het vast meubilair in 25 bejaardenwoningen te Hoogstraten

Travaux
Date publication
13-03-2015
Date limite
20-05-2015 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
OCMW Hoogstraten | 2320 Hoogstraten, BE | Autorité régionale ou locale | Logement et équipements collectifs
Codes sujets (CPV)
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment
Contenu bref
De aanneming betreft het vernieuwen van de keuken en het vast meubilair in 25 bejaardenwoningen, gelegen aan de Jaak Aertslaan te 2320 Hoogstraten. De werken houden ondermeer het volgende in:
-Volledig uitbreken en afvoeren van het bestaande vast meubilair;
-Leveren en installeren van nieuw maatmeubilair in keuken, slaapkamer en inkomhal;
-Leveren en installeren van keukentoestellen;
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Categorie: D
Klasse 2
truck tower-crane sharing