Avis de marché

Verbouwen en uitbreiden van een bestaand kantoorgebouw te Zellik

Travaux
Date publication
26-03-2015
Date limite
07-05-2015 15:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Mutas vzw | 1731 Zellik, BE
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Contenu bref
Verbouwen en uitbreiden van een bestaand kantoorgebouw te Zellik
Perceel 1 - Algemene aanneming
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Het attest van RSZ (voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal tov. de datum van indienen van de offertes)
 Een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico’s (zie DEEL I, hfdst. III, art. 24 – Verzekeringen te onderschrijven door de aannemer). Hetzij bewijs van deze verzekeringen hetzij intentieverklaring tot het afsluiten van deze verzekeringen.

Compétences techniques et professionnelles

Au minimum
Klasse: Klasse 6 : tot 3.225.000 EUR, Categorie: D
truck tower-crane sharing