Avis d’attribution de marché

Bouw van een ondergrondse parking op de Houtmarkt te Kortrijk, in combinatie met de heraanleg van het bovengrondse plein en zijn ruime omgeving

Travaux
Date publication
09-03-2015
Valeur
7.339.841,62 EUR
Pouvoirs adjudicateurs
Stad Kortrijk | 8500 Kortrijk, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
34996300 - Équipement de commande et de contrôle, de sécurité ou de signalisation de parking
45213312 - Travaux de construction de parkings à étages
45223310 - Travaux de construction de parkings souterrains
45231300 - Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance
Contenu bref
De bouw van een ondergrondse parking op de Houtmarkt te Kortrijk in combinatie met de heraanleg van het bovengrondse plein en zijn ruime omgeving. Het betreft een samengevoegde opdracht, waarbij Stad Kortrijk als penvoerder optreedt.
Parko agb wenst onder de Houtmarkt een ondergrondse parking aan te leggen met een capaciteit die enerzijds het huidig bovengronds parkeren op de Houtmarkt moet neutraliseren en anderzijds een oplossing moet bieden voor de huidige parkeerproblematiek ter hoogte van de sites Boerenhol en Begijnhofpark. Palend aan de Houtmarkt wordt thans op de site van de vroegere campus van de Sint-Niklaaskliniek (AZ Groeninge) een nieuwe zorg- en wooncampus gebouwd door Sint-Vincentius. Deze nieuwbouw gaat eveneens gepaard met de bouw van een ondergrondse parking (capaciteit 58 parkeerplaatsen) waarvan de ontsluiting zal worden verzekerd via de te realiseren publieke ondergrondse parking onder de Houtmarkt. De toegang tot het openbaar domein van deze private parking is verzekerd via deze publieke parking onder de Houtmarkt (één gemeenschappelijke ontsluiting zowel voor de publieke als de private parking). De huidige opdracht voor de ondergrondse parkeergarage behelst de bouwkundige aanleg van het parking gedeelte Houtmarkt, de inrit van de parking, de 2 stijgpunten op de Houtmarkt, de aanleg van technieken in de parking (zowel gedeelte Houtmarkt als gedeelte Sint-Vincentius) en de afwerking van de parking (zowel gedeelte Houtmarkt als gedeelte Sint-Vincentius).
De heraanleg van het bovengrondse plein en zijn ruime omgeving, met als opdrachtgever Stad Kortrijk omvat de omgeving van de Houtmarkt en de Lange Brugstraat, met inbegrip van de aansluiting op het Plein, de Groeningestraat, de Sint-Niklaasstraat, de parking Boerenhol, de Grote Kring en het Begijnhofpark. Het betreft een volledige heraanleg, inclusief de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel.
De volledige uitvoeringstermijn bedraagt 22 kalendermaanden. De opdrachtnemer dient er tevens rekening mee te houden dat de ingebruikname van de ondergrondse parking voorzien is op 01.07.2016.
Prix

Lot 1: Bouw van een ondergrondse parking op de Houtmarkt te Kortrijk, in combinatie met de heraanleg van het bovengrondse plein en zijn ruime omgeving

Offres reçues
6
Valeur
7.339.841,62 EUR
Entreprises
THV Artes Depret - Artes Roegiers | 8380 Zeebrugge, BE | http://www.artesdepret.be
truck tower-crane sharing