Avis de marché

R/004015 Beringen - Everselstraat

Travaux
Date publication
01-04-2020
Date limite
26-05-2020 10:10
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Fluvius System Operator cv (Klassieke Sectoren) | 9090 MELLE, BE
Codes sujets (CPV)
45232400 - Travaux de construction d'égouts
Contenu bref
De opdracht behelst vooral:
- Signalisatie van de werken
- Opbreken van verhardingen, lijnvormige elementen
- Grondwerken
- Wegherstellingswerken
- Aanleggen van rijbaanverhardingen in asfalt
- Aanleggen van verhardingen in betonstraatstenen
- Uitvoeren van betonnen lijnvormige elementen
- Plaatsen van RWA en DWA-riolering
- Realiseren van huis- en slokkeraansluitingen
- (Her)profileren van grachten
- Bouwen van een pompstation
- Belijningen en bebordingen (signalisatie)
- Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode
Description
Description
De opdracht behelst vooral:
-Signalisatie van de werken
-Opbreken van verhardingen, lijnvormige elementen
-Grondwerken
-Wegherstellingswerken
-Aanleggen van rijbaanverhardingen in asfalt
-Aanleggen van verhardingen in betonstraatstenen
-Uitvoeren van betonnen lijnvormige elementen
-Plaatsen van RWA en DWA-riolering
-Realiseren van huis- en slokkeraansluitingen
-(Her)profileren van grachten
-Bouwen van een pompstation
-Belijningen en bebordingen (signalisatie)
-Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode
Durée
75 jours
Codes de région (NUTS)
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Au minimum
Wat de technische bekwaamheid betreft acht de aanbestedende overheid de voorwaarden
vastgesteld door of krachtens de wet van 20 maart 1991 als voldoende, meer bepaald deze voor werken, erkenning: categorie C.
De vereiste erkenningsklasse is afhankelijk van het inschrijvingsbedrag.
truck tower-crane sharing