Regie der Gebouwen – Vlaanderen Regio Oost
Avis de marché simplifié

Leuven hulp, brandluiken op brandschacht

Leuven hulp, brandluiken op brandschacht

Datum van verzending van deze aankondiging
14-04-2020
Publicatiedatum
14-04-2020
Deadline
06-05-2020
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Opdrachtcodes (CPV)
45422000 - Timmer- en schrijnwerk

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen – Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Philipssite 3a b5
Plaats
Heverlee - Leuven
Postcode
3001
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De Ruyter Johan
Telefoon
+32 473116538
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be/
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372517