VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
Procès-verbal d’ouverture des offres

Nieuwbouw van een gemeentelijk kinderdagverblijf : “De Hummeltjes” te Evere

Publicatiedatum
23-09-2019
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden

1. Overzicht

Referentienummer

VGC-KDHUM1701A03-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
3
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

De Brandt nv

Schoofs

Tijdelijke handelsvennootschap Vandezande-Roels

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
Postadres
Emile Jacqmainlaan 135
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Sara Rondou
Telefoon
+32 25630668
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.vgc.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=346345
Datum van aanmaak
02/07/2019 16:24:26

Algemene opmerkingen

-

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
De Brandt nv
KBO-nummer
0412870996
Postadres
Sint-Ursmarusstraat 23
Postcode
9200
Plaats
Baasrode
Land
BE
Telefoon
052399979
Fax
052399978
Hoofdadres
http://www.debrandt.be
Prijs
-
Aantal documenten
7
Documenten
De Brandt NV - Offerte KDV De Hummeltjes.pdf, Planning KDV De Hummeltjes - De Brandt NV.pdf, AV459_HUMMELTJES_ME_2019-05-20 De Brandt NV.xlsx, KDV De Hummeltjes - Offerteformulier ELEK - De Brandt NV - 16MEI2019.xlsm, KDV De Hummeltjes - Offerteformulier HVAC - De Brandt NV 20AUG2018.xlsm, KDV De Hummeltjes - Offerteformulier Lift - De Brandt NV -2019-05-16.xlsm, KDV De Hummeltjes - Offerteformulier SANITAIR - De Brandt NV- 27JUN2018.xlsm
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
Schoofs
KBO-nummer
0408.224.993
Postadres
Daalhofstraat 45
Postcode
3840
Plaats
Borgloon
Land
BE
Telefoon
+32 12741571
Fax
-
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
18
Documenten
attest plaatsbezoek.pdf, Attest RSZ.pdf, fiscaal attest.pdf, Getuigschrift van erkenning.pdf, handtekenbevoegdheid.pdf, omzetverklaring.pdf, referentieprojecten.pdf, Registratie.pdf, statuten.pdf, V&G plan - prijszetting.pdf, V&G plan - risicoanalyse.pdf, verklaring op eer.pdf, nota werforganisatie.pdf, werfinrichtingsplan.pdf, planning.pdf, offerte.pdf, offerteformulier.pdf, 19-23 O 2019-09-23.xls
Algemene opmerkingen
-

Offerte 3

Naam van de onderneming
Tijdelijke handelsvennootschap Vandezande-Roels
KBO-nummer
0715.849.211
Postadres
O.-L.-Vrouwstraat 18
Postcode
3054
Plaats
Oud-Heverlee
Land
BE
Telefoon
+32 16402040
Fax
-
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
14
Aantal documenten
14
Documenten
1. Voorblad.pdf, 3. RSZ Attesten.pdf, 4. Erkenningen.pdf, 5. Bezoekattest.pdf, 6. Fiscaal attest.pdf, 8. nota ivm werforganisatie en inrichting.pdf, 9. Verklaring op eer.pdf, 10. Lijst onderaannemers.pdf, 11. Richtplanning.pdf, 12. Referenties met bedragen en attesten.pdf, 2. Offerteformulier.pdf, 3. Meetstaat.pdf, 7. Belgisch staatsblad & handtekenbevoegdheid.pdf, 13. verwijzing V&G plan.pdf, 7. Belgisch staatsblad & handtekenbevoegdheid.pdf, 1. Voorblad.pdf, 3. RSZ Attesten.pdf, 4. Erkenningen.pdf, 5. Bezoekattest.pdf, 6. Fiscaal attest.pdf, 8. nota ivm werforganisatie en inrichting.pdf, 9. Verklaring op eer.pdf, 10. Lijst onderaannemers.pdf, 11. Richtplanning.pdf, 12. Referenties met bedragen en attesten.pdf, 2. Offerteformulier.pdf, 3. Meetstaat.pdf, 7. Belgisch staatsblad & handtekenbevoegdheid.pdf, 13. verwijzing V&G plan.pdf, 7. Belgisch staatsblad & handtekenbevoegdheid.pdf
Algemene opmerkingen
-