Avis de marché

Oproep tot aanvraag tot deelneming - EVERGEM - BS Het Molenschip - nieuwbouw basisschool en internaat - Design & Build

Travaux
Date publication
18-04-2020
Date limite
19-05-2020 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap | 1000 Brussel, BE | Éducation | Mevrouw Heidi De Jaeger
Codes sujets (CPV)
45214210 - Travaux de construction d'écoles primaires
45214230 - Travaux de construction d'écoles spécialisées
Contenu bref
De projectdefinitie beschrijft in grote lijnen de volgende opdracht: Nieuwbouw basisschool Het Molenschip te Evergem. Het indicatieve projectbudget is 5.950.000,00 euro incl. BTW en studiekosten.
Met het oog op bewaking van kosten en termijnen, werd beslist de opdracht uit te voeren via een ‘DB-formule’, met name één overheidsopdracht voor ontwerp én uitvoering van de geleverde diensten en werken tot de definitieve oplevering door de Opdrachtnemer.
Realisatie van een nieuwbouw basisschool -volgens innovatief onderwijsprincipe- en een bijhorend internaat voor 60 leerlingen door middel van een design & build opdracht.
Description
Description
De projectdefinitie beschrijft in grote lijnen de volgende opdracht: Nieuwbouw basisschool Het Molenschip te Evergem. Het indicatieve projectbudget is 5.950.000,00 euro incl. BTW en studiekosten.
Met het oog op bewaking van kosten en termijnen, werd beslist de opdracht uit te voeren via een ‘DB-formule’, met name één overheidsopdracht voor ontwerp én uitvoering van de geleverde diensten en werken tot de definitieve oplevering door de Opdrachtnemer.
Realisatie van een nieuwbouw basisschool -volgens innovatief onderwijsprincipe- en een bijhorend internaat voor 60 leerlingen door middel van een design & build opdracht.
Durée
26 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45214230 - Travaux de construction d'écoles spécialisées
Codes de région (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Critères d'attribution
Prix: Globale prijs - 30
Qualité: Technische Kwaliteit - Technische Kwaliteit
Qualité: Stedenbouwkundige en Architecturale Kwaliteit - Stedenbouwkundige en Architecturale Kwaliteit
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. De Kandidaat moet voldoende financiële en economische draagkracht hebben om de Opdracht te realiseren zonder dat zich een financieel risico voor de Opdrachtgever voordoet.
Hiervoor dienen de volgende documenten namens de Kandidaat worden voorgelegd:
2. De Kandidaat moet voldoende financiële en economische draagkracht hebben om de Opdracht te realiseren zonder dat zich een financieel risico voor de Opdrachtgever voordoet.
Hiervoor dienen de volgende documenten namens de Kandidaat worden voorgelegd:
Au minimum
1. - Bewijs van Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Ontwerper
2. - Bankverklaring cfr. model in bijlage D Aannemer

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. 3.5.3.1 Technische bekwaamheid Aannemer: De Aannemer zal zijn technische bekwaamheid aantonen aan de hand van:
1. Zijn erkenning, categorie D, klasse 8.
2. referentieproject uitgevoerd in een design en build formule, dit wil zeggen dat het een overheidsopdracht betrof in functie van de realisatie van publiek vastgoed (bvb. school, internaat, sporthal, gemeentehuis, woonzorgcentrum, cultuurcentrum, …) waarbij het ontwerp en de bouw van dit publiek vastgoed te samen werden gegund in het kader van één plaatsingsprocedure conform de wetgeving overheidsopdrachten en waarbij de Inschrijver zich engageerde om zijn ontwerp tevens te realiseren tegen een vaste prijs. De voorlopige oplevering van de bouwwerken vond plaats na 1 januari 2013 en het totale Projectbudget is minstens 5 miljoen euro inclusief studiekosten, incl. BTW. Oudere referenties worden niet in aanmerking genomen.
DBF(M) wordt wel aanvaard. DBm wordt wel aanvaard.
Scholen van Morgen wordt niet aanvaard
3. Eén (1) referentieproject inzake nieuwbouw van een publiek gebouw met bouwkost van 5 miljoen euro excl. BTW en erelonen. De voorlopige oplevering van dit bouwwerken vond plaats na 1 januari 2013. Oudere referenties worden niet in aanmerking genomen.
2. 3.5.3.2 Technische bekwaamheid Ontwerper : De Ontwerper zal zijn technische bekwaamheid aantonen aan de hand van:
1 De studies en beroepskwalificaties van de voorgestelde architect, zijn ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) die voor de leiding van de ontwerpopdracht zal/zullen instaan.
2. Bewijs van inschrijving als architect op de tabel van de Orde der Architecten (Kandidaten die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van een Staat die partij is bij het akkoord betreffende de Europese Economische Ruimte, moeten bij hun Offerte een attest voegen dat verklaart dat ze genieten van de machtiging bedoeld in Artikel 8 van de Wet van 26 juni 1963 houdende oprichting van een Orde van Architecten en/of een verklaring dat ze wettelijk de activiteiten van architect uitoefenen in de Staat waar ze gevestigd zijn).
3. Eén (1) referentieproject uitgevoerd in een design en build formule, dit wil zeggen dat het een overheidsopdracht betrof in functie van de realisatie van publiek vastgoed betreffende de nieuwbouw van één publiek gebouw met een bouwkost van minstens 4 miljoen euro excl. BTW en erelonen. De voorlopige oplevering van de bouwwerken vond plaats na 1 januari 2013. Oudere referenties worden niet in aanmerking genomen.
DBF(M) wordt wel aanvaard. DBm wordt wel aanvaard.
Scholen van Morgen wordt niet aanvaard
4. Eén (1) referentieproject betreffende de nieuwbouw van één publiek gebouw met een bouwkost van minstens 4 miljoen euro excl. BTW en erelonen. De voorlopige oplevering van de bouwwerken vond plaats na 1 januari 2013. Oudere referenties worden niet in aanmerking genomen.
5. Eén (1) referentieproject betreffende de nieuwbouw van een basisschool en/of internaat. De voorlopige oplevering van de bouwwerken vond plaats na 1 januari 2013. Oudere referenties worden niet in aanmerking genomen.
3. 3.5.3.3 Technische bekwaamheid Ingenieur Technieken : De Ingenieur Technieken zal zijn technische bekwaamheid aantonen aan de hand van:
1. De studies en beroepskwalificaties van de voorgestelde ingenieur, zijn ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) die voor de leiding van de ontwerpopdracht zal/zullen instaan.
2. Eén (1) referentieproject studie uitgevoerd in een design en build formule, dit wil zeggen dat het een overheidsopdracht betrof in functie van de realisatie van publiek vastgoed (bvb. school, sporthal, internaat, gemeentehuis, zwembad, cultuurcentrum, …) waarbij het ontwerp en de bouw van dit publie...(zie opdrachtdocumenten)
Au minimum
1. 1. Zijn erkenning, categorie D, klasse 8.
2. referentieproject uitgevoerd in een design en build formule, dit wil zeggen dat het een overheidsopdracht betrof in functie van de realisatie van publiek vastgoed (bvb. school, internaat, sporthal, gemeentehuis, woonzorgcentrum, cultuurcentrum, …) waarbij het ontwerp en de bouw van dit publiek vastgoed te samen werden gegund in het kader van één plaatsingsprocedure conform de wetgeving overheidsopdrachten en waarbij de Inschrijver zich engageerde om zijn ontwerp tevens te realiseren tegen een vaste prijs. De voorlopige oplevering van de bouwwerken vond plaats na 1 januari 2013 en het totale Projectbudget is minstens 5 miljoen euro inclusief studiekosten, incl. BTW. Oudere referenties worden niet in aanmerking genomen.
DBF(M) wordt wel aanvaard. DBm wordt wel aanvaard.
Scholen van Morgen wordt niet aanvaard
3. Eén (1) referentieproject inzake nieuwbouw van een publiek gebouw met bouwkost van 5 miljoen euro excl. BTW en erelonen. De voorlopige oplevering van dit bouwwerken vond plaats na 1 januari 2013. Oudere referenties worden niet in aanmerking genomen.
2. 1 De studies en beroepskwalificaties van de voorgestelde architect, zijn ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) die voor de leiding van de ontwerpopdracht zal/zullen instaan.
2. Bewijs van inschrijving als architect op de tabel van de Orde der Architecten (Kandidaten die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van een Staat die partij is bij het akkoord betreffende de Europese Economische Ruimte, moeten bij hun Offerte een attest voegen dat verklaart dat ze genieten van de machtiging bedoeld in Artikel 8 van de Wet van 26 juni 1963 houdende oprichting van een Orde van Architecten en/of een verklaring dat ze wettelijk de activiteiten van architect uitoefenen in de Staat waar ze gevestigd zijn).
3. Eén (1) referentieproject uitgevoerd in een design en build formule, dit wil zeggen dat het een overheidsopdracht betrof in functie van de realisatie van publiek vastgoed betreffende de nieuwbouw van één publiek gebouw met een bouwkost van minstens 4 miljoen euro excl. BTW en erelonen. De voorlopige oplevering van de bouwwerken vond plaats na 1 januari 2013. Oudere referenties worden niet in aanmerking genomen.
DBF(M) wordt wel aanvaard. DBm wordt wel aanvaard.
Scholen van Morgen wordt niet aanvaard
4. Eén (1) referentieproject betreffende de nieuwbouw van één publiek gebouw met een bouwkost van minstens 4 miljoen euro excl. BTW en erelonen. De voorlopige oplevering van de bouwwerken vond plaats na 1 januari 2013. Oudere referenties worden niet in aanmerking genomen.
5. Eén (1) referentieproject betreffende de nieuwbouw van een basisschool en/of internaat. De voorlopige oplevering van de bouwwerken vond plaats na 1 januari 2013. Oudere referenties worden niet in aanmerking genomen.
3. 1. De studies en beroepskwalificaties van de voorgestelde ingenieur, zijn ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) die voor de leiding van de ontwerpopdracht zal/zullen instaan.
2. Eén (1) referentieproject studie uitgevoerd in een design en build formule, dit wil zeggen dat het een overheidsopdracht betrof in functie van de realisatie van publiek vastgoed (bvb. school, sporthal, internaat, gemeentehuis, zwembad, cultuurcentrum, …) waarbij het ontwerp en de bouw van dit publiek vastgoed te samen werden gegund in het kader van één plaatsingsprocedure conform de wetgeving overheidsopdrachten en waarbij de Inschrijver zich engageerde om zijn ontwerp tevens te realiseren tegen een vaste prijs. De voorlopige oplevering van de bouwwerken vond plaats na 1 januari 2013 en het totale Projectbudget is minstens 4 miljoen euro inclusief studiekosten, incl. BTW. Oudere referenties worden niet in aanmerking genomen.
DBF(M) wordt wel aanvaard. DBm wordt we...(zie opdrachtdocumenten)
truck tower-crane sharing