Avis de marché

Onderhoud onverharde wegen

Travaux
Date publication
20-04-2020
Date limite
02-06-2020 09:30
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Stadsbestuur Geel | 2440 Geel, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | De heer Jef Boonen
Codes sujets (CPV)
45112500 - Travaux de terrassement
45233120 - Travaux de construction de routes
45233141 - Travaux d'entretien routier
45233142 - Travaux de réparation de routes
45233220 - Travaux de revêtement de routes
45233300 - Travaux de fondation d'autoroutes, de routes, de rues et de chemins piétonniers
50230000 - Services de réparation, d'entretien et services connexes relatifs au transport routier et à d'autres équipements
Contenu bref
Deze werken richten zich op het onderhoud openbaar domein, en meer bepaald:
1.onverharde wegen schaven – schaven onverharde parkings – andere opdrachten met de Grader .
2. (lokaal) aanbrengen van aanvullingsmaterialen (vrachtwagen)
3. (lokaal) afbermen in functie van het schaven. (kraan)
4. (lokaal) grachten herstellen in functie van het schaven.(kraan)
Description
Description
Deze werken richten zich op het onderhoud openbaar domein, en meer bepaald:
1.onverharde wegen schaven – schaven onverharde parkings – andere opdrachten met de Grader .
2. (lokaal) aanbrengen van aanvullingsmaterialen (vrachtwagen)
3. (lokaal) afbermen in functie van het schaven. (kraan)
4. (lokaal) grachten herstellen in functie van het schaven.(kraan)
Durée
48 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45112500 - Travaux de terrassement
45233120 - Travaux de construction de routes
45233142 - Travaux de réparation de routes
45233220 - Travaux de revêtement de routes
45233300 - Travaux de fondation d'autoroutes, de routes, de rues et de chemins piétonniers
50230000 - Services de réparation, d'entretien et services connexes relatifs au transport routier et à d'autres équipements
Codes de région (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. niet van toepassing
Au minimum
1. niet van toepassing

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. -lijst van beschikbaar materieel dat ingezet zal worden voor deze opdracht
Au minimum
1. -grader/wegenschaaf, zoals beschreven in meetstaat en/of hoofdstuk 3
-vrachtwagenkipper, zoals beschreven in meetstaat en/of hoofdstuk 3
-kraan, zoals beschreven in meetstaat en/of hoofdstuk 3
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 2
Conditions d'exécution

Capacité économique et financière

Zie bestek.
truck tower-crane sharing