Avis de marché

Vernieuwen landbouwwegen dienstjaar 2019

Travaux
Date publication
21-04-2020
Date limite
25-05-2020 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeente Houthulst | 8650 Houthulst, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | De heer Karel Dekien
Codes sujets (CPV)
45233251 - Travaux de resurfaçage
Contenu bref
Vernieuwen van het wegdek in de Hoge Ieperweg, Kerelstraat, Brandhoekstraat en Beukelstraat
Description
Description
Vernieuwen van het wegdek in de Hoge Ieperweg, Kerelstraat, Brandhoekstraat en Beukelstraat
Durée
50 jours
Codes de région (NUTS)
BE252 - Arr. Diksmuide
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. * Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Au minimum
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. * Een lijst van de voornaamste gelijkaardige werken uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar, en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering.
* Een verklaring die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de aannemer zal beschikken voor de uitvoering van het werk.
* Een verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming en de omvang van het kader weergeeft tijdens de laatste drie jaren.
Au minimum
1. Een lijst van de voornaamste gelijkaardige werken uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar, en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering.
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 2
truck tower-crane sharing