Avis de marché

Sint Paulus Rerum Novarumplein Gent

Travaux
Date publication
30-03-2015
Date limite
07-05-2015 10:30
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
vzw Provincialaat der Broeders van Liefde | 9000 Gent, BE | Autorité régionale ou locale | Éducation
Codes sujets (CPV)
45310000 - Travaux d'équipement électrique
Contenu bref
Sint Paulus Rerum Novarumplein Gent, Verbouwing klooster tot school - perceel ELEKTRICITEIT
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
RSZ attest 4de kwartaal 2014
Een fiscaal attest uitgereikt in het kader van overheidsopdrachten in toepassing van art. 63 KB Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren dd. 15.07.2011

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Erkenning ondercategorie P1, klasse 1
Au minimum
De inschrijver zal een lijst met minimaal 3 vergelijkbare projecten (waarvan het bedrag uitgevoerde werken minstens gelijk is of hoger is dan het bedrag van deze inschrijving), voorlopig opgeleverd binnen de laatste 5 jaar, bij zijn inschrijving voegen. Deze lijst zal vergezeld zijn van de attesten, afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. De attesten vermelden het bedrag van de uitgevoerde werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd en voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht.
truck tower-crane sharing