Avis de marché

Dakrenovatie werken bestaand schoolgebouw blok B

Travaux
Date publication
11-03-2015
Date limite
23-04-2015 11:00
Estimation de la valeur totale
125000.00 EUR
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Sint-Trudo | 8310 Brugge, BE | Éducation
Codes sujets (CPV)
45261000 - Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes
Contenu bref
De werken omvat de renovatie van het platte dak (blok B) van een bestaand schoolgebouw in het centrum van Brugge.
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
zie bestek
Au minimum
zie bestek

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
klasse 1 ondercategorie D22
Conditions d'exécution

Capacité économique et financière

De aanbiedende aannemers dienen garantie te geven dat alle werken binnen de wettelijke schoolvakantie periode, lopende van 1 juli tot 1 september 2015 zullen aangevat en afgewerkt zijn. Een garantiebewijs van de aanbiedende aannemer dient bij de aanbestedingsofferte gevoegd. Bij het ontbreken ervan wordt de offerte als onvolledig en niet ontvankelijk beschouwd
truck tower-crane sharing