Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - Ploegsebaan 275. Recyclagepark. Vervangen gevelbekleding in hoogdringendheid. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
28-04-2020
Date limite
12-05-2020 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeente Brasschaat | 2930 Brasschaat, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | De heer Luc De Boeck
Codes sujets (CPV)
45443000 - Travaux de façade
Contenu bref
Uitnodiging tot indienen offerte - Ploegsebaan 275. Recyclagepark. Vervangen gevelbekleding in hoogdringendheid. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Description lots

Lot 1: afbraak en afvoer gevelbekleding

Description
afbraak en afvoer gevelbekleding
Durée
12 jours
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45443000 - Travaux de façade
Codes de région (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Critères d'attribution
Prix: 100

Lot 2: Gevelisolatie en gevelbeplating

Description
Gevelisolatie en gevelbeplating
Durée
25 jours
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45443000 - Travaux de façade
Codes de région (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
2. Jaarrekeningen of uittreksels uit de jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land waar de ondernemer is gevestigd publicatie van jaarrekeningen voorschrijft.
Au minimum
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's;

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Enkel voor perceel 2: Een gedetailleerde beschrijving van de toegepaste methoden, technieken en werkwijzen, samen met een uitgewerkt stappenplan en tijdsbesteding voor elk van de deeltaken die de haalbaarheid van de opgelegde uitvoeringstermijnen waarborgen.
Au minimum
1. Een gedetailleerde beschrijving van de toegepaste methoden, technieken en werkwijzen, samen met een uitgewerkt stappenplan en tijdsbesteding voor elk van de deeltaken die de haalbaarheid van de opgelegde uitvoeringstermijnen waarborgen.
Vereiste erkenning: perceel 1 : geen erkenning vereist
perceel 2 : D (Bouwwerken), Klasse 2
perceel 1 + perceel 2 : D (Bouwwerken), Klasse 3
truck tower-crane sharing