Avis de marché

VERDERE UITBOUW VAN DE TOPSPORTINFRASTRUCTUUR: RENOVATIE SPORTZAAL - LOT 1 – RUWBOUW EN AFWERKING

Travaux
Date publication
25-03-2015
Date limite
30-04-2015 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie BLOSO | 1000 Brussel, BE | Organisme de droit public
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Contenu bref
Verdere uitbouw van de topsportinfrastructuur: renovatie sportzaal.
Het betreft hier de ruwbouwwerken en afwerking omvattende (zoals beschreven in bestek):
- Afbraakwerken
- Buitenschrijnwerk
- Binnenschrijnwerk
- Plafondwerken
- Schilderwerken
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
zie bestek

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
zie bestek
Au minimum
Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: D
Conditions d'exécution

Capacité économique et financière

Uitvoeringsplanning: De werken zullen vermoedelijk starten in juni 2015. Dit impliceert dat de uitvoeringstermijn doorloopt over de maanden juni, juli en augustus. Er zal dus doorgewerkt worden tijdens het bouwverlof.
truck tower-crane sharing