Rectificatif

Nieuwbouw klaslokalen, refter, turnzaal. LOT 7: OMGEVINGSAANLEG

Travaux
Date publication
03-04-2020
Pouvoirs adjudicateurs
Katholiek Onderwijs Deurne | 2100 Deurne, BE | Éducation | Hans Peeters
Codes sujets (CPV)
45230000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage
Contenu bref
Riolerings- en omgevingswerken rondom nieuwe schoolgebouwen.
Informations complémentaires
Toevoeging aan de administratieve voorwaarden: -- PLAATSBEZOEK IS NIET VERPLICHT --
truck tower-crane sharing