Avis de marché

9216 Wingene - Asfaltherstellingswerken diverse wegen - dienstjaar 2015

Travaux
Date publication
17-03-2015
Date limite
23-04-2015 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeente Wingene | 8750 Wingene, BE | Organisme de droit public | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45233220 - Travaux de revêtement de routes
Contenu bref
9216 Wingene - Asfaltherstellingswerken diverse wegen - dienstjaar 2015
Herstellen, aanpassen en waterdicht maken van landelijke wegen
- Herstel verzakkingen, open scheuren, afbrokkelingen: affrezen en heraanleg
- Aanleggen van uitwijkzones
- Uitvlakken lichte spoorvorming en ruwe weggedeelten: slemlaag
- Aanleggen van tweelaagse bestrijking
Overlagen van bestaande landelijke wegen en gemeentewegen
Verlagen van een gedeelte landelijke weg
Ophogen van een gedeelte landelijke weg
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
attest waaruit blijkt dat de Belgische of buitenlandse inschrijver in orde is met de sociale zekerheidsverplichtingen in Belgie (attest van het voorlaatste afgelopen kwartaal), respectievelijk in het land waar hij gevestigd is. Dit overeenkomstig artikel 62 van het KB van 15 juli 2011.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Minimum 3 referenties van gelijkaardige werken, gestaafd door de processen-verbaal van voorlopige oplevering.
truck tower-crane sharing