Concession de travaux publics

Oproep tot kandidatuurstelling voor het afsluiten van een erfpachtovereenkomst voor de handelskern Gretry

Travaux
Date publication
10-03-2015
Pouvoirs adjudicateurs
Grondregie Stad Brussel | 1000 Brussel, BE | Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales | Logement et équipements collectifs
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Contenu bref
Het project betreft de vestiging van een grote nieuwe winkelkern aan de Anspachlaan.
Om de Brusselse binnenstad te vernieuwen en haar leefomgeving te verbeteren is het noodzakelijk nieuwe
handelsruimtes te ontwikkelen. Het autovrij maken van de centrale lanen zou de bewoners de mogelijkheid moeten
bieden om de openbare ruimte van die centrale lanen opnieuw in gebruik te nemen en om van deze centrale as
opnieuw een bloeiend en levendig winkelcentrum te maken.
Het project “Grétry” wil voordeel trekken van de nieuwe aantrekkingskracht van deze centrale zone vlakbij de Grote
Markt, de Unesco-zone, Sint-Katelijne, de Nieuwstraat en het toekomstige administratieve centrum van de Stad.
In het kader van de discussie over het beheer en de optimalisatie van haar patrimonium en haar financiële
middelen, wil de Grondregie het beheer van de handels- en kantoorpanden van de Residentie Grétry aan een
externe uitbater overdragen.
Deze oproep betreft het afsluiten van een erfpachtovereenkomst met de Stad Brussel over het gedeelte
tegenwoordig bestemd voor winkels en kantoren op de benedenverdieping, de kelderverdieping, de tussenverdieping, de binnenplaats en de galerijen van het Grétry-complex.
De erfpacht wordt gesloten voor een tijdsduur van 50 jaar.
De erfpacht begint te lopen op de dag waarop de erfpacht wordt gesloten of op de datum vermeld in de
erfpachtovereenkomst.
truck tower-crane sharing